תעופה - כימיקלים מוסמכים ומאושרים לתחום התעופה (קלינרים לאלומיניום, פלדות, מסירי צבעים תעופתיים), חומרי ניקוי לפנים מטוסים, לייצור ותחזוקה של מטוסים ומנועי סילון מבית CeeBee

פסיבציות לפלב"ם ללא חומצה חנקתית על בסיס חומצה ציטרית העומדת בכל התקנים מבית Stellar

 

תכשירים לאנודייז, פסיבציות ותחליפי פוספאט כהכנה לצבע 
צבעים איכותיים לאנודייז ופסיבציות עם תקנים תעופתיים

תכשירים לטיפולי שטח לאלומיניום ואנודייז לשוק הזיווד והתעופה 
העומדים בתקן QPL, מבית Chemeon