elad_1 אלעד טכנולוגיות מספקת כבר יותר מ-30 שנה פתרונות ומערכות לציפוי וגימור פני שטח, וכן פתרונות טיפול בשפכים, בוצות ואוויר תעשייה.

פתרונות טיפול בפני שטח:

 •  קווים אוטומטיים וידניים לציפוי, שטיפה, ניקוי וגימור מתכת
 •  קווים ומכונות לצילוע וגימור מכאני
 •  הגדרת התהליכים הכימיים ו/או המכאניים הנדרשים
 •  בחירת הפתרון המתאים ביותר ללקוח
 •  תכנון מלא לביצוע
 •  ייצור והרכבה במפעלנו
 •  הקמה, הפעלה והדרכה באתר הלקוח

פתרונות טיפול במים, שפכים, אוויר ובוצות:

 • מתקני טיפול בשפכים תעשייתיים
 • טיפול פיזיקו-כימי, טיפול במתכות כבדות, ציאנידים וכדומה
 • טיפול ביולוגי לשפכי תעשייה
 •  מתקני מיחזור שפכים (מאיידים \ ממברנות)
 •  הסמכה, סחיטה, וייבוש בוצות:
 •    פילטר-פרס
 •    צנטריפוגות ודקאנטרים
 •    מייבשי בוצה לבוצות אורגניות ואנאורגאניות.
 • טיפול באוויר וריחות:
 • סקרברים
 • מפרידי טיפות
 • ביו-פילטרים

אחזקה שרות והפעלה:

 • תמיכה טכנית, טיפול בתקלות ו ושירותי אחזקה שוטפים
 • שירותי תפעול למערכות טיפול במים ושפכים.